engangsligg.se - Användningsvillkor

Vänligen läs noga igenom följande användningsvillkor:

Välkommen till tjänsten engangsligg.se. Ditt godkännande av alla villkor i detta avtal (“avtalet”) krävs innan du kan använda tjänsten engangsligg.se (härefter kallad “tjänsten”, ”webbsajten” eller ”sajten”). Ditt godkännande krävs innan du kan få auktoriserad tillgång till databasen hos engangsligg.se för att ta del av kopior av fotografier, video, text eller annat grafiskt material (“innehåll”) som erbjuds i, på eller via webbsajten. Om du inte samtycker till villkoren som nedan kommer du inte att få tillgång till den del av webbsajten som är “endast för vuxna” och inte heller kommer du att ha behörighet att komma åt de servrar som engangsligg.se ligger på, ladda ner eller annars använda innehåll som är “endast för vuxna”, som finns tillgängligt i, på eller via webbsajten.
    DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DU LÄSER DETTA AVTAL I SIN HELHET EFTERSOM DU GENOM ATT LADDA NER ELLER TITTA PÅ INNEHÅLL PÅ WEBBSAJTEN ENGANGSLIGG.SE ELLER ANVÄNDER ANDRA TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS AV ÄGARNA ELLER DE SOM DRIVER WEBBSAJTEN, SÅ SAMTYCKER DU UTTRYCKLIGEN TILL DE FÖLJANDE VILLKOREN OCH ANDRA BESTÄMMELSER ENLIGT DETTA AVTAL.

    engangsligg.se förbehåller sig rätten att på eget gottfinnande, ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av dessa användningsvillkor och bestämmelser, när som helst och utan förvarning. Vi kommer att publicera ändringarna i dessa användningsvillkor och avtal på sidan “Regler och Användningsvillkor” och kommer längst upp på sidan ange det datum då dessa villkor senast reviderades. Din fortsatta användning av tjänsten eller webbsajten innebär att du godkänner de nya villkoren. Om du inte godkänner användningsvillkoren så använd inte eller gå inte in på (eller fortsätt inte att använda eller gå in på) tjänsten eller webbsajten. Det är ditt ansvar att regelbundet gå in på webbsajten för att kontrollera om det har gjorts ändringar i villkoren och att granska dessa ändringar.

    1. Parter för tillämpning av detta avtal (“avtalet”). Parter i detta avtal är du och parten som driver sajten (“bolaget”). Termerna “vi” och “oss” används omväxlande för att hänvisa till bolaget (ibland också benämnt engangsligg.se). Genom fortsatt användning av webbsajten eller innehåll som finns tillgängligt i samband med webbsajten och efter noggrant och värdefullt övervägande, som både du och bolaget vidkänner är tillräckligt, accepterar du härmed att du är bunden av detta avtal.

    2. Vidkännande av sexuellt innehåll. Du vidkänner härmed att innehåll som gjorts tillgängligt på, i, genom och i samband med webbsajten av bolaget och/eller andra parter, som kan göra innehåll tillgängligt på, i, via eller i samband med webbsajten (“innehållsleverantörer” eller “leverantörer”) och andra material som finns på, i, genom eller i samband med webbsajten, inkluderar tydliga visuella, ljud- eller textskildringar med nakenhet och sexuella aktiviteter. Du vidkänner vidare att du inte finner sådant material stötande eller förolämpande och att du, genom att acceptera dessa villkor, intygar för bolaget, och de anslutna leverantörerna av innehåll, att du avsiktligt och medvetet sökt tillgång till sådant uttryckligt sexuellt material för personligt bruk.

    3. Åldersbegränsat material och åldersbegränsad tillgång. Ingen under 18 (arton) år (21 år där 18 år inte är myndighetsålder) får direkt eller indirekt titta på, inneha eller annars använda något av innehållet på webbsajten, ha tillgång till bolagets datorer för att erhålla kopior av innehållet som tillhandahålls av bolaget eller anslutna leverantörer eller beställa varor eller tjänster som marknadsförs i, på, genom webbsajten eller länkar.

    4. Bekräftelse på att du är vuxen. DU BEKRÄFTAR OCH INTYGAR ATT DU ÄR ÖVER 18 (arton) ÅR GAMMAL (21 år där 18 år inte är myndighetsålder).

    5. Du vidkänner att du förstår att det finns kommersiellt tillgängliga produkter för så kallad föräldrakontroll (såsom datorutrustning, programvaror eller filtreringstjänster) som kan hjälpa dig att begränsa tillgången till material som är skadligt för minderåriga. Om du är intresserad av att lära dig mer om sådana tjänster så finns det mer information på www.cybersitter.com , www.netnanny.com eller andra liknande webbsajter som har till syfte att informera om sådana skyddstjänster. (Länkarna tillhandahålls endast i informationssyfte och inte i syfte att på något sätt stödja dessa verksamheter, tjänster eller policys. Vi har inget samröre med dem.).

    6. BEHÖRIGHETSKRAV Medlemskap hos engangsligg.se är endast för vuxna och gäller inte om sådant är förbjudet. Genom att använda sajten vidkänner och garanterar du att du har rätt, auktoritet och kapacitet att ingå detta avtal och att följa alla regler och villkor i detta avtal. Vidar intygar du att:
    6.1. Du inte skall tillåta någon obehörig person(er) tillgång till webbsajten genom handling eller försummelse.
    6.2. Du väljer att besöka webbsajten av fri vilja, eftersom du vill se, läsa eller höra de olika innehåll som kan finnas tillgängliga, för din egen personliga njutning, information, underhållning eller utbildning.
    6.3. Du inte har meddelat någon statlig myndighet att du inte vill ta emot sexuellt orienterat material.
    6.4. Att, enligt din åsikt en genomsnittlig vuxen människa i det samhälle du lever i accepterar konsumtion av sådant material av villiga vuxna under omständigheter som denna vilka erbjuder rimlig isolering av materialet från minderåriga och ovilliga vuxna, och inte kommer att finna sådant material förolämpande och uppenbart stötande. Vidare så vidkänner du och garanterar att du känner till samhällets normer angående godkännande av sexuellt orienterat material och att innehåll som du förväntar dig att hitta inte bryter mot dessa normer.

    7. KONTON OCH LÖSENORD. Du är ansvarig för att hemlighålla ditt medlemsnamn och lösenord. Du ansvarar för all användning av ditt konto, oavsett om det godkänts av dig eller inte. Du samtycker till att omedelbart meddela oss hos engangsligg.se om otillåten användning av ditt konto ägt rum. Du samtycker också till att betala alla avgifter som tillkommer på kontot via din egen användning eller användning av andra användare som godkänts av dig.

    8. MEDLEMSKAP. Det finns olika nivåer av medlemskap som kan vara tillgängliga för dig genom tjänsten. Den högsta medlemsnivån ger dig störst tillgång till medlemsinnehållet på webbsajten.

    9. Konsekvenser av att uppge falsk ålder eller geografiskt läge. Du bekräftar härmed att du förstår, och godkänner härmed att tillgång till åldersbegränsade delar av webbsajten eller innehåll som tillhandahålls av bolaget eller anslutna leverantörer, av en minderårig utgör icke auktoriserat användande av bolagets datorer och databaser utöver vad som är tillåtet enligt detta avtal och att sådan obehörig åtkomst kränker och utgör medvetna överträdelser av bolagets upphovsrätt avseende webbsajten och dess innehåll, som bolaget och/eller andra parter, visar på webbsajten eller i anslutning till webbsajten och att detta skyddas av italiensk och andra länders lagstiftning. Du bekräftar vidare att du förstår att sådan obehörig åtkomst av webbsajten och/eller bolagets innehåll eller den anslutna leverantören innehåll, på bolagets datorer potentiellt kan utsätta dig för risken att bli åtalad och skadeståndsskyldig.

    10. Beviljande av begränsad rätt. Du vidkänner och samtycker till att allt material som finns på, eller i anslutning till, webbsajten är enskild egendom och ägs av, eller är licensierat till, bolaget och således skyddas av upphovsrätt, varumärkesrätt och annan immaterialrätt. Utifrån de vidkännanden, garantier och bekräftelser du gjort i detta avtal och under villkoret att du sanningsenligt uppgett att du är äldre än 18 år så ger bolaget dig härmed en begränsad enskild användarlicens för rätt till tillgång till deras datorservrar för användning av webbsajten för personligt bruk, icke-kommersiell underhållning och utbildning enbart.

11. AVGIFTER och UPPSÄGNING. Användnings- eller prenumerationsavgifter kan ha debiterats dig vid registrering. Du bekräftar och godkänner härmed att (såvida du inte tvångsuppsagts till följd av du inte följt användningsvillkoren) om du säger upp ditt medlemskap, eller om ditt medlemskap sägs upp av engangsligg.se så kommer ditt användarnamn och lösenord att tas bort från systemet men att du har full rätt att utnyttja ditt medlemskap under perioden fram till att din uppsägning träder i effekt. Du vidkänner att oavsett när du säger upp ditt medlemskap efter att du köpt ett sådant (exempelvis 20 min efter att du registrerat dig) så kommer du fortfarande att debiteras full avgift för förevarande tidsperiod.

11.1 För att avsluta ditt månadsmedlemskap måste du meddela engangsligg.se din uppsägning via e-post till faktureringsavdelningen, minst fem (5) dagar före förfallodatum enligt dina medlemsvillkor. För att säga upp detta avtal, posta eller leverera ett daterat och undertecknat meddelande med informationen att du, köparen, säger upp detta avtal, eller liknande formulering. Detta meddelande måste skickas till: support.engangsligg.se.

12. Uppsägning av din licens och rätt att använda webbsajten. Du bekräftar och godkänner att vi när som helst, enligt eget gottfinnande, kan avsluta eller avbryta din åtkomst till hela eller delar av webbsajten med eller utan förvarning, oavsett anledning, inklusive, men ej begränsat till, brott mot detta avtal. Utan att begränsa allmängiltigheten av det föregående, bedrägligt, kränkande eller på annat sätt olaglig aktivitet kan vara skäl för uppsägning av din åtkomst till hela eller delar av webbsajten enligt vårt eget gottfinnande, och du kan komma att bli anmäld till lämplig polismyndighet.

    13. Viktiga begräsningar av tillgång. Du vidkänner och accepterar att du endast kan komma åt, visa, ladda ner, få material som finns på eller via Webbplatsen, inklusive innehåll som tillhandahålls av webbsajtens leverantörer, endast i enlighet med dessa regler och villkor och med andra begränsningar som anges i detta avtal eller annars publicerats på webbsajten, inklusive särskilda villkor i samband med förvärv av leverantörs innehåll och publicerade revideringar av detta avtal. Du kan endast komma åt och använda webbsajten på en dator i taget och du får bara göra en enda kopia, för din egen personliga icke kommersiella utbildning, användning och njutning, av de delar av webbsajten som du har tillgång till. Du får inte under några omständigheter använda innehållet i kommersiellt syfte. Du får inte publicera eller tillhandahålla några delar av webbsajten, eller någon av sajtens leverantörers innehåll, till någon annan person utan skriftligt tillstånd från bolaget. Förbjuden användning inkluderar, men är inte begränsat till, e-post, telefon-meddelanden eller någon annan publicering av webbsajtens eller leverantörers innehåll, helt eller delvis, på en webbsajt, inklusive på en personlig webbsajt som du äger eller är ansluten till, inklusive, men inte begränsat till, alla sociala nätverkssidor (t.ex. Facebook eller Instagram), oavsett om någon av de ovan nämnda användningssätten är kommersiella eller icke-kommersiella. All sådan otillåten användning utgör avsiktligt upphovsrättsintrång som kan leda till allvarliga rättsliga påföljder.

    14. ONLINE EMISSARIER: engangsligg.se ANVÄNDER VIRTUELLA PROFILER FRÅN TREDJE PART SOM INTE MOTSVARAR FAKTISKA MEDLEMMAR.
    

Viktig information läs!

14.1 engangsligg.se rekommenderar att du nyttjar funktionen ONLINE EMISSARIE då det förbättrar din upplevelse på webbsajten. 14.2 En ONLINE EMISSARIE kan vara en digital skådespelare, en avatar eller en virtuell skådespelare (en datorgenererad person eller karaktär). En ONLINE EMISSARIE kan vara anställd av engangsligg.se eller en tredje part för att förbättra din online upplevelse. Exempelvis kan en ONLINE EMISSARIE tillhandahålla en elektronisk introduktion till nya eller befintliga funktioner på engangsligg.se, och denna kan även upptäcka opassande beteende. 14.3 Genom att godkänna villkoren bekräftar du att du förstår, accepterar och godkänner funktionen med ONLINE EMISSARIER. Du godkänner också det faktum att vissa profiler och medlemmar på hemsidan inte är verkliga medlemmar. ONLINE EMISSARIER är inte associerade med någon medlem på sajten utan skickas till dig för att förbättra din upplevelse och få dig att utnyttja alla funktioner på hemsidan. DU KAN NÄR SOM HELST SÄGA UPP DIN PRENUMERATION OCH MEDDELA OSS ATT DU INTE VILL HA TJÄNSTEN ONLINE EMISSARIE GENOM ATT KONTAKTA OSS PÅ:  support.engangsligg.se. 14.4 ONLINE EMISSARIE-tjänsten kan inkludera att det skickas information, bilder eller kommunikation till dig. Sån kommunikation kan ske på vilket sätt som helst som just nu är tillåtet på webbsajten. 14.5 Tjänsten ONLINE EMISSARIE har utformats för att förbättra och utveckla ditt konto, förbättra användning, tillhandahålla medlemmar och prenumeranter en upplevelse, möjliggöra intern nätverksanalys och kvalitetskontroll, för att underhålla och utbilda medlemmar och för att säkerställa att dessa villkor följs. 14.6 Tjänsten ONLINE EMISSARIE används också för att tillhandahålla analys, feedback, trender, mönster, sociala iakttagelser och information samt hjälper oss övervaka att våra system upprätthåller rätt driftsstandard. 14.7 Genom att godkänna dessa villkor så vidkänner du och accepterar att information och bilder som sänds till dig genom en ONLINE EMISSARIES profil inte kommer från en riktig person utan har inkluderats på grund av ovanstående skäl. 14.8 Du förstår, accepterar och godkänner att allt deltagande och kommunikation med våra ONLINE EMISSARIER kan övervakas för att bekräfta att våra villkor följs. Vi förbehåller oss också rätten att använda det funktionen ONLINE EMISSARIE på webbsajten nu och för all framtid. 14.9 Vidare så förstår, vidkänner och går du med på att all interaktion och kommunikation med våra ONLINE EMISSARIER kan komma att övervakas för att säkerställa att dessa villkor följs. Vi förbehåller oss också rätten att använda tjänsten ONLINE EMISSARIE inom ramen för vår webbsajts tjänster nu och i framtiden. 14.10 Våra ONLINE EMISSARIERS profiler är tillåtna, men inte skyldiga att, bevaka innehåll och material som läggs upp på webbsajten och användarkonton. Misstänkta användarkonton som på något sätt utgör en risk för våra medlemmar kommer utan tvekan att tas bort från hemsidan för att tillhandahålla en så bra och trygg miljö som möjligt. 14.11 Om du svarar på eller initierar kommunikation eller interaktion med våra ONLINE EMISSARIES så förstår, vidkänner och accepterar att alla svar och utbyten mellan dig och en ONLINE EMISSARIE endast är i underhållningssyfte och inte kommer att resultera i något fysiskt möte mellan dig och EMISSARIEN utan endast äger rum i enlighet med dessa villkor och för att förbättra din upplevelse. 14.12 Tillika så förstår och accepterar du att all kommunikation från en ONLINE EMISSARIE kan komma att skickas till flera användare på samma, eller nästan samma, gång. Vidare så förstår du att du inte är garanterad svar från våra ONLINE EMISSARIER eller några andra av våra medlemmar. NÄR DU SKAPAR ETT ANVÄNDARKONTO PÅ WEBBSAJTEN SÅ VIDKÄNNER OCH ACCEPTERAR DU ATT ALLA MEDLEMMAR SOM BETALAR FÖR MEDLEMSKAP HAR MÖJLIGHET ATT STÄNGA AV OCH INTE ANVÄNDA TJÄNSTEN ONLINE EMISSARIER OM DE SÅ ÖNSKAR. engangsligg.se förstår att vissa medlemmar inte vill motta e-post eller meddelanden från en ONLINE EMISSARIE. Denna virtuella interaktion kan lätt stängas av genom en begäran per e-post till vår kundservice.
15. Varumärke. engangsligg.se™ är ett varumärke som licensierats av bolaget. Ingen slags användning av detta märke, av dig eller någon annan användare, är tillåten utan föregående skriftligt godkännande och tillstånd från bolaget. Alla rättigheter är förbehållna. 16. Innehåll upplagt av medlemmar: 16.1 engangsligg.se tar inget som helst ansvar, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning, för innehåll som tillhandahålls av tredje part och medlemmar. Detta avtal avser till ingen del att utvidga bolagets ansvar. Du förstår och godkänner att engangsligg.se kan ta bort innehåll, meddelanden, foton eller profiler (sammantaget “medlemsinnehåll”) som enligt bolagets uppfattning bryter mot våra regler och användningsvillkor eller som kan anses vara stötande, olagligt, eller kränker rättigheter, skadar eller på något sätt hotar säkerheten för engangsligg.se eller dess medlemmar. 16.2 Du är ensam ansvarig för det innehåll som du publicerar eller visar på webbsajten engangsligg.se eller överför till andra medlemmar via tjänsten. 16.3 Genom att publicera innehåll på engangsligg.se godkänner du automatiskt andra tillgång till det innehåll du publicerar och du garanterar att du har rätt att bevilja sådant tillstånd till engangsligg.se och dess medlemmar. Denna rätt är oåterkallelig, evig, icke-exklusiv, fullt betald, global och gäller för att använda, kopiera, visa, distribuera och publicera innehållet samt för att bearbeta detsamma (till exempel genom att inkorporera det i annat material och överföra det till andra medium) samt att vidarelicensiera det. Avseende sekretessfrågor hänvisas till vår Policy för behandling av personuppgifter. 16.4 engangsligg.se har efter eget godtycke, möjlighet, och kan komma att utreda och vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot den som bryter mot denna bestämmelse inklusive, men inte begränsat till, att ta bort otillåtet innehåll från webbsajten eller att säga upp en kränkande persons medlemskap. Nedan följer en ofullständig lista över vilket slags innehåll som är otillåtet eller förbjudet på webbsajten. Detta inkluderar, men är inte begränsat till: 16.5 Du samtycker till att använda tjänsten engangsligg.se på ett sätt som överensstämmer med alla tillämpliga lagar och förordningar i den jurisdiktion där du använder webbsajten. 16.6 Du samtycker till att du inte kommer att använda några så kallade botar, spiders, andra automatiska apparater eller manuella processer för att övervaka eller kopiera vår webbsajt eller dess innehåll utan vår föregående skriftliga tillåtelse. Du godkänner vidare att du inte kommer att använda någon slags anordning, programvara eller rutin för att kringgå, störa eller försöka att störa driften av webbsajten engangsligg.se. Du samtycker också till att du inte kommer att vidta några åtgärder som innebär en börda för eller oproportionerligt belastar på vår infrastruktur. Mycket av informationen på vår hemsida uppdateras i realtid och ägs av eller har blivit licensierad till engangsligg.se av våra användare eller tredje part. 16.7 Du har inte rätt att bedriva marknadsföring eller via våra tjänster värva andra medlemmar för att köpa eller sälja produkter eller tjänster. Du får inte skicka kedjebrev eller skräppost till andra medlemmar hos engangsligg.se. Även om engangsligg.se inte kan och inte heller bevakar våra medlemmars beteende utanför användningen av sajten så strider det mot dessa regler att använda någon slags information som man fått tillgång till via webbsajten för att trakassera, missbruka, eller skada en annan person, eller för att kontakta, skicka reklam till, värva, eller sälja till någon medlem utan deras uttryckliga medgivande i förväg. 16.8 Din profil (och dess innehåll) kan vara sökbar och du kan eventuellt söka efter profiler (och dess innehåll) för medlemmar som är registrerade på andra webbsajter som sköts av samma service som närliggande och privata varumärken etc. Denna funktion kan komma att möjliggöra för dig att interagera med medlemmar på andra anslutna webbsajter. 16.9 Din profil (och dess innehåll) kan vara sökbara via en tredje parts offentligt tillgängliga sökmotorer. 17. Policy för acceptabel användning av innehåll som publiceras på webbsajten: 17.1 engangsligg.se gör inte anspråk på äganderätt till något innehåll som du gör tillgängligt på webbsajten. Dock avseende innehåll som läggs upp på delar av webbsajten som är allmänt tillgängliga så ger du engangsligg.se följande (i tillämpliga delar) världsomspännande, royalty-fri, icke exklusiva licens. 17.2 Avseende innehåll som du överlämnar och gör tillgängligt på delar av webbsajten engangsligg.se som är allmänt tillgängliga så ger du sajten engangsligg.se rätt att använda, distribuera, reproducera, ändra, anpassa, offentligt framföra och offentligt visa det i syfte att främja webbsajten engangsligg.se och dess tjänster. Detta gäller endast så länge som du väljer att tillgängliggöra ditt material på webbsajten engangsligg.se och upphör med omedelbar verkan då du eller engangsligg.se tar bort innehållet från sajten. 17.3 Avseende foton, grafik, ljud eller videos som du överlämnar eller laddar upp på delar av webbsajten engangsligg.se som är allmänt tillgängliga så ger du sajten engangsligg.se rätt att använda, distribuera, reproducera, ändra, anpassa, offentligt framföra och offentligt visa det i syfte att främja webbsajten engangsligg.se och dess tjänster. Detta gäller endast så länge som du väljer att tillgängliggöra ditt material på webbsajten engangsligg.se och upphör med omedelbar verkan då du eller engangsligg.se tar bort innehållet från sajten. 17.4 Avseende annat innehåll än foton, grafik, ljud eller video som du gör tillgänglig på webbsajten. Innehåll som du gör tillgängligt på delar av webbsajten som är allmänt tillgängliga så ger du engangsligg.se den oåterkallelig, icke tidsbegränsad, fullständig rätt att använda, distribuera, reproducera, ändra, anpassa, publicera, översätta, offentligt framföra och offentligt visa sådant innehåll (helt eller delvis) och att införliva sådant innehåll i andra verk i samtliga format eller medium nu kända eller som kommer att utvecklas. 17.5 Vi reserverar oss också rätten att använda textcitat och bilder från profiler eller utvalda medlemmar, tillsammans med ditt användarnamn (medlems/användarnamn), i marknadsföring av webbsajten engangsligg.se och dess partners. 18. Skadeersättning för obehörig användning av innehåll, webbsajt eller annat material. Du vidkänner att du är personligt ansvarig för alla eventuella avtalsbrott från din sida. Du samtycker till att fullt ut ersätta bolaget och bolagets ledning, tjänstemän, anställda, annonsörer, dotterbolag, oberoende och andra leverantörer, agenter och advokater samt deras efterträdare och tar ansvar för alla skador direkta såväl som indirekt som har uppstått genom avtalsbrott från din sida inklusive, men inte begränsat till, eventuella skador till följd av försök eller faktisk obehörig åtkomst, nedladdning, kopiering eller distribution av webbsajten, helt eller delvis, av dig, ensam eller under ledning av andra personer, inklusive, men inte begränsat till, eventuella statliga myndigheter. Sådan ersättning inkluderar, men inte är begränsad till, alla direkta och indirekta skador som direkt eller indirekt är hänförliga till sådan otillåten verksamhet, inklusive, men inte begränsat till, advokatarvoden och kostnader i samband med såväl civila rättstvister som brottsmål. 19. Du har inte rätt att överföra dina rättigheter och privilegier enligt detta avtal på någon annan. Du har inte under några omständigheter rätt att överlåta eller överföra din licens och rätt att använda webbsajten eller dina rättigheter till innehåll som du kan komma att få i samband med webbsajten och du medger att alla sådana försök till överföring är ogiltiga. Alla lösenord som utfärdats för att användas på eller i samband med webbsajten eller något innehåll som tillhandahålls av en av sajtens leverantörer eller dess samarbetspartners är endast till för ditt enskilda bruk. Du ansvarar för säkerheten för ditt lösenord. Du måste hålla lösenord som utfärdats av bolaget och/eller webbsajtens samarbetspartners hemliga och går härmed med på att göra det. Om du använder ett lösenord som bolaget anser inte vara säkert så har bolaget rätt att kräva att lösenordet ändras eller att avsluta din auktoriserade åtkomst till områden som skyddas av lösenord. Att dela ditt lösenord med någon annan eller andra metoder för obehörig åtkomst till webbsajten är förbjudet. Du vidkänner att om du på något sätt hotar eller inkräkta på systemets säkerhet eller om bolaget eller någon av sajtens samarbetspartner har rimlig anledning att anse att så är fallet så har både bolaget och dess samarbetspartners rätt att överlämna information och dina personliga uppgifter till statliga myndigheter och systemadministratörer på andra webbsajter för att hjälpa dem att lösa säkerhetsincidenter utan att ådra sig något som helst ansvar gentemot dig. 20. Uppförandekod. Du vidkänner, garanterar och lovar att använda webbsajten i enlighet med den följande uppförandekoden och förstår att vi kan säga upp din rätt att komma åt och använda webbsajten om du bryter mot någon av dessa bestämmelser. 20.1 Du kommer att inte använda webbsajten för någon form av olagligt beteende, trakasserier eller annars kränkande beteende inklusive, men inte begränsat till, att lägga ut eller ladda upp kommunikation eller innehåll (grafiskt, video eller ljud) på webbsajten som innehåller smädligt, ärekränkande, kränkande eller nedsättande uttalanden, eller rasistiskt, obscent eller stötande språk. 20.2 Du kommer inte använda webbsajten för att göra intrång i rätten till integritet inklusive immateriella rättigheter, eller andra rättigheter för någon person eller enhet, inklusive, men inte begränsat till, bolagets rättigheter, webbsajtens samarbetspartners rättigheter eller någon annan av webbsajtens användares rättigheter. 20.3 Du kommer inte ladda ner eller förvärva innehåll som är tillgängligt på eller genom webbsajten som inte uppfyller de allmänna normer som finns inom den grupp som du vill att innehållet ska levereras eller överförs till. 21. Auktorisation och behörighet att kommunicera med dig. Vänligen läs vår POLICY FÖR HANTERING AV PERSONUPPGIFTER. Du godkänner, begär och ger härmed bolaget, dotterbolag, webbsajtens leverantörer och/eller deras bemyndigade ombud, representanter, efterträdare, närstående bolag och entreprenörer, tillstånd att kontakta dig genom meddelanden, annonser, e-post och annan information som skickas till dig. Du vidkänner och accepterar att sådan kommunikation kan inkludera material som innehåller, men är inte begränsat till, nakenhet, explicita sexuella skildringar, sexuellt språk och uttryckliga sexuella situationer, inklusive de som rör heterosexualitet, homosexualitet och trans-sexualitet. Du samtycker vidare till att det inte föreligger några begränsningar, eller att bolaget har någon skyldighet gentemot dig avseende försäljning av din e-postinformation till någon tredje part för något ändamål. Dessutom går du med på att din begäran och ditt tillstånd för bolaget att skicka dig sådan kommunikation och sådant material som häri nämns gäller till dess att du meddelar bolaget att du vill tas bort från bolaget e-postlista. Du vidkänner och accepterar att bolaget endast skall vara skyldig att ta bort dig från sin egen e-postlista och inte från e-postlistor hos tredje part oavsett om sådana parter har erhållit din e-postinformation från bolaget. Du vidkänner och accepterar alltså att du själv kommer att behöva kontakta respektive tredje part för att tas bort från deras e-postlistor. 21.1 Avanmälan- och uppsägningsbestämmelser. Du kan när som helst välja att inte motta framtida e-postutskick och avbryta ditt mottagande av e-postmeddelanden från bolaget genom att klicka på länken avsluta prenumeration längst ner i meddelandet från bolaget. 21.2 Godkännande av vår Policy för hantering av personuppgifter. Du godkänner härmed bolagets policy för hantering av personuppgifter och avstår från alla slags anspråk mot bolaget som kan komma att uppstå i relation till denna. Policy för hantering av personuppgifter 21.3 Allmän begäran om att inte bli kontaktad (“ingen-kontaktregister”). Du går härmed med på att du inte kommer att vidta några rättsliga åtgärder mot bolaget, någon av webbsajtens leverantörer eller någon av webbsajtens dotterbolag eller någon av dessa parters huvudmän, anställda eller agenter med anledning av att du registrerat önskemål om att inte bli kontaktad genom e-postadress, postadress, telefonnummer eller annars hos någon statlig eller annan instans i ett så kallat ingen-kontaktregister på grund av att du blivit kontaktad av bolaget och/eller leverantörer. Detta gäller eftersom du har gett bolaget och/eller webbsajtens leverantörer tillåtelse att skicka e-post m.m. enligt detta avtal som ovan. Du samtycker till att ta ansvar för bolagets, leverantörers, dotterbolags och alla deras agenters kostnader och skador till följd av brott mot denna punkt 21.3 och för alla eventuella rättsliga åtgärder som uppkommit mot bolaget, webbsajtens leverantörer och dotterbolag på grund av att bolaget, leverantörer eller dotterbolag skickat e-post till dig eftersom du har begärt och/eller godkänt att bolaget, leverantörer, dotterbolag eller samarbetspartners får göra det. 22. Användning av webbsajten för att kommunicera med andra användare, webbsajtens dotterbolag eller webbsajtens leverantörer. Utöver vad som tidigare nämnts så stöder, uppmuntrar och rekommenderar bolaget personlig eller social kommunikation eller möten mellan användare av webbsajten eller med användare från webbsajtens samarbetspartners eller användare från webbsajtens leverantörer. Du förväntas att använda sunt förnuft och vidta lämpliga åtgärder och försiktighetsåtgärder för att försäkra dig om din egen personliga säkerhet och sekretess i händelse av att du väljer att kommunicera med eller träffa någon person som du har kommunicerat med på ett allmän chatt/e-postområde på webbsajten, eller genom något material eller metod som tillhandahålls av bolagets och webbsajtens leverantörer eller dotterbolag. Du bekräftar och godkänner att bolaget inte skall hållas ansvarig på något sätt för resultatet av en kontakt eller ett möte, personligen, via telefon eller annat sätt, till följd av annonser som placerats eller besvaras, meddelanden som tas emot av andra användare av webbsajten, webbsajtens samarbetspartner och leverantörer, eller genom någon användning, direkt eller indirekt, av webbsajten. Du accepterar och godkänner att bolaget inte överser någon kommunikation mellan webbsajtens, webbsajtens dotterbolags, leverantörers användare. Bolaget har ingen kontroll över sådana meddelanden och lämnar inga utfästelser eller garantier med avseende på karaktär, sanningsenlighet, ålder, hälsa eller andra attribut angivna av leverantörer, samarbetspartners eller användare av webbsajten, inklusive personer som publicerat reklam, profiler eller meddelanden på eller i samband med sajten. 22.1 Bolaget kan efter eget gottfinnande tillhandahålla en tjänst som innebär att en auktoriserad användare kan kommunicera med eller annars dela information med andra användare eller personer med erbjudande om att tillhandahålla en tjänst till användare, såsom sajtens leverantörer, eller att publicera information på, i eller genom webbsajten. Om bolaget tillhandahåller en sådan tjänst och du använder tjänsten så går du med på att du inte kommer att lägga ut, skicka, publicera, visa, sprida eller på annat sätt kommunicera något nedsättande, ärekränkande, felaktigt, kränkande, hotande, stötande, bedrägligt, obscent, oanständigt, överdrivet våldsamt, trakasserande eller annars stötande eller olagligt material eller material som skulle kränka eller göra intrång på upphovsrätt, varumärken, reklamrättigheter, sekretess eller andra personliga rättigheter. Du förstår att överföring av sådant innehåll är strängt förbjudet i Italien och av bolaget och du samtycker vidare till att överföring av sådant innehåll utgör en påtaglig överträdelse av villkoren i detta avtal och det berättigar bolaget att, utan föregående meddelande och utan ansvar för skador eller återbetalningsskyldighet mot dig att omedelbart ta tillbaka dina rättigheter att använda webbsajten. 22.2 Du bekräftar och accepterar att du, och inte bolaget, skall vara ensam ansvarig för alla skador eller andra konsekvenser, förutsedda eller oförutsedda, som uppkommer från information som du skickar, publicerar, visar, sprider eller på annat sätt kommunicerar via webbsajten även om ett yrkande om skadestånd eller ansvar skulle uppstå efter tjänstens upphörande. 22.3 Om bolaget tillhandahåller en sådan tjänst som beskrivs häri så godkänner du att alla meddelanden och annan kommunikation som du publicerar anses vara tillgängliga för alla andra behöriga användare av webbsajten och accepterar att alla sådana meddelanden och annan kommunikation inte skall anses vara privat eller säker. Oavsett om bolaget tillhandahåller någon typ av service som beskrivs häri, godkänner du att du härmed har blivit informerad om att alla meddelanden och annan kommunikation som du skickar till bolaget, direkt eller via webbsajten, kan läsas av operatörerna eller andra ombud för bolaget oavsett om de är de tilltänkta mottagarna. 22.4 Även om vi inte har plikt eller skyldighet att övervaka alla meddelanden eller annat material som lagts ut eller som laddats upp till webbsajten av tredje part, inklusive dig, så förbehåller vi oss rätten, men inte skyldigheten, efter vårt eget absoluta gottfinnande, att när som helst utan förvarning övervaka innehåll som publiceras eller laddas upp till webbsajten av tredje part, inklusive dig, för att säkerställa att det överensstämmer med våra riktlinjer och principer för innehåll. 22.5 Även om vi inte har plikt eller skyldighet att övervaka alla meddelanden, annonser eller annat material som publiceras eller som laddas upp på webbsajten av tredje part, inklusive dig, och inte är ansvariga för innehållet i dessa material, så reserverar vi oss, efter eget och absolut gottfinnande, rätten, men inte skyldigheten, att utan förvarning ta bort, flytta eller redigera meddelanden eller material, inklusive, men inte begränsat till annonser och offentliga inlägg, som vi, enligt vårt eget gottfinnande, anser bryter mot webbsajtens uppförandekoden eller andra tillämpliga riktlinjer avseende innehåll eller som annars är oacceptabelt. 22.6 Du bekräftar och godkänner att du är ensam ansvarig för innehållet i meddelanden och annat material som du publicerar/lägger upp på/till webbsajten, hos leverantörer eller dotterbolag, eller hos andra användare av sajten. Du bekräftar och godkänner att du är och förblir ensam ansvarig för all information som du skickar, visar eller tar emot via webbsajten även om en fordran uppstår efter tjänstens upphörande. 22.7 Kommunikation i chattrum eller på andra allmänna, icke privata områden. Du förstår och samtycker till att alla meddelanden eller innehåll publicerat/upplagt av dig eller andra i chattrum eller allmänna utrymmen som kan tillhandahållas på webbsajten skall anses vara tillgängliga för allmänheten och följaktligen inte anses privata, konfidentiella eller skyddade. Du bör alltså inte använda webbsajten för något meddelande som du avser att bara du och den avsedda mottagaren ska kunna läsa. Du är härmed informerad om att alla meddelanden som publiceras/läggs upp på denna webbsajt kan läsas av operatörerna för webbsajten, oavsett om de är de avsedda mottagarna eller inte. 23. Friskrivningsklausul och ansvarsbegränsning avseende webbsajtens leverantörer, bolagets dotterbolag och andra användare av sajten samt tredje parter. 23.1 Du bekräftar och godkänner att bolaget inte ska hållas ansvarig eller ha någon ersättningsskyldighet för kvaliteten, lagligheten eller andra aspekter avseende innehåll som görs tillgängligt för dig av sajtens leverantörer, bolagets dotterbolag tredje parter eller andra användare av sajten. 23.2 Du bekräftar vidare att du förstår att vi inte kan garantera eller intyga riktigheten eller sanningshalten i meddelanden, kommunikation, information eller innehåll av något slag som har lagts upp, överförts eller som tillhandahålls av andra användare av webbsajten, inklusive, men inte begränsat till, samtliga annonsörer, och accepterar följaktligen att bolaget inte bär ansvar och inte är skyldig att verifiera riktigheten av sådana meddelanden, kommunikation, information eller innehåll av något slag som tillhandahålls av andra användare av sajten. 23.3 Du godkänner och förstår att vi inte granskar, stödjer, övervakar, styr, undersöker eller kontrollerar någon reklam eller kommunikation som lagts upp av sajtens leverantörer, samarbetspartner eller andra tredje parts licenstagare, annonsörer eller användare av webbsajten för elektronisk spridning via densamma. Du är därför varnad och rekommenderas att använda ditt eget omdöme för att utvärdera alla annonser och annan kommunikation som är tillgängliga på eller genom webbsajten innan du köper varor eller tjänster som beskrivs på sajten eller annars svarar på någon kommunikation på sajten. 23.4 Visst material som du kan nå via hyperlänkar på webbsajten kommer att ansluta dig till en tredje part eller till en tredje parts webbsajt. Vi har ingen redaktionell kontroll eller tillsyn över val av eller visning av sådant innehåll som tillhandahålls av dessa tredje parter eller deras webbsajter och dessa parter är ensamt ansvariga för allt sådant innehåll. 23.5 Du bekräftar att du förstår att vi inte kan garantera, och inte heller lämnar några garantier avseende säkerhet eller sekretess för information som du frivilligt överlämnar till bolaget, webbsajtens leverantörer, dotterbolag eller andra användare av sajten och att du accepterar att bolaget och dess direktörer, tjänstemän, anställda, oberoende leverantörer, annonsörer, dotterbolag, andra leverantörer, agenter och advokater samt deras efterträdare inte bär något ansvar för konsekvenser av/i samband med sådan information. 23.6 Du accepterar härmed att bolaget och dess direktörer, tjänstemän, anställda, oberoende leverantörer, annonsörer, dotterbolag, andra leverantörer, agenter och advokater och deras efterträdare inte bär någon skuld eller ansvar i samband med innehåll och annan information, meddelanden eller material som du kan komma att få från bolaget, webbsajtens dotterbolag eller en sajtens leverantörer. 24. Det föreligger ingen försäkran eller garanti att webbsajten eller dess innehåll är helt fri från skadliga virus eller andra skadliga program. Du förstår att varken bolaget, bolagets samarbetspartners eller webbsajtens leverantörer på något sätt försäkrar eller garanterar att sajten, filer eller innehåll som du kan komma åt på, i eller genom sajten eller hämta från sajten via en länkad webbsajt eller någon annan anknuten webbsajt är fria från virus, maskar, trojanska hästar, skadliga program eller annan kod som kan smitta eller ha störande egenskaper (“skadlig kod”). Du ansvarar själv för att vidta tillräckliga försiktighetsåtgärder, förfaranden och kontroller för att uppfylla kvaliteten på in- och utdata, skydda din dator(-er) och för att ha medel/program för att rekonstruera data som du kan komma att förlora på grund av skadlig kod. Varken bolaget, webbsajtens dotterbolag, eller någon av sajtens leverantörer tar något ansvar för skador på din dator(-er) eller andra enheter som uppkommit genom din användning av webbsajten eller något innehåll eller annat material som du kan ha erhållit i samband med webbsajten. 25. Friskrivningsklausuler. Inga garantier. Din användning av denna webbsajt sker på egen risk. Du vidkänner härmed att användning av alla material, egenskaper, funktioner och alla andra varor och tjänster som tillhandahålls till dig av bolaget, och användning av allt innehåll som tillhandahålls av webbsajten och sajtens leverantörer och dotterbolag tillhandahålls i “befintligt skick”, utan garantier av något slag, inklusive, men inte begränsat till, garantier avseende tillgänglighet, riktighet eller innehåll, information, produkter eller tjänster, eller garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, titel eller immateriellt skydd. Bolaget, webbsajtens leverantörer och dotterbolag frånsäger sig uttryckligen alla sådana garantier. Varken bolaget, webbsajtens dotterbolag eller någon av sajtens leverantörer garanterar funktionerna på sajten eller dess innehåll, som tillhandahålls av någon av de ovannämnda parterna. Bolaget garanterar inte heller att annat material tillgängligt i, på, genom eller i samband med webbsajten inte kommer lida av avbrott eller på annat sätt vara felfritt eller att eventuella upptäckta defekter kommer att korrigeras. Bolaget, webbsajtens samarbetspartners, innehållsleverantörer eller andra leverantörer, licenstagare, återförsäljare, dotterbolag eller deras leverantörer eller licenstagare är under inga omständigheter eller genom rättsliga eller andra åtgärder ansvariga gentemot dig eller någon annan person för indirekta, särskilda, tillfälliga eller följdskador av någon karaktär inklusive, men inte begränsat till, skadestånd för förlust av goodwill, avbrott i arbete, datorfel, eller alla andra kommersiella skador från virus, maskar, trojanska hästar eller andra destruktiva programvaror eller material eller kommunikation från dig eller andra användare på webbsajten eller från all användning av innehåll eller användning av webbsajten. Denna garantifriskrivning utgör en viktig del av detta avtal. Vissa stater tillåter dock inte undantag från vissa garantier så om friskrivningen enligt tillämplig lagstiftning (där detta avtal ska bedömas) är förbjuden så kan det hända att denna friskrivning inte gäller dig och att du ändå har vissa juridiska rättigheter vilka dock kan variera från stat till stat eller jurisdiktion. 26. Ansvarsbegränsning för bolaget, webbsajtens innehållsleverantörer och sajtens samarbetspartners. Utöver ansvarsbegränsningarna som ovan godkänner du också att din rätt att använda webbsajten och att komma åt innehåll som görs tillgängligt för dig av webbsajtens leverantörer och/eller dotterbolag är under villkor att allt ansvar som kan hänföras till bolaget, webbsajtens leverantörer eller sajtens samarbetspartners, eller till någon av deras direktörer, tjänstemän, anställda, oberoende entreprenörer, annonsörer, dotterbolag, andra leverantörer, agenter och advokater, och deras efterträdare eller efterföljare som ett direkt eller indirekt resulterat av din användning av webbsajten eller webbsajtens leverantörers eller samarbetspartners innehåll, inklusive, men inte begränsat till, dålig prestanda, fel, utelämnande, avbrott, radering, defekt, fördröjning i drift eller överföring, kommunikationsstörning, stöld eller förstörelse eller obehörig åtkomst till, ändring av eller användning av register, oavsett avtalsbrott, försumlighet eller enligt någon annan orsak eller åtgärder, skall vara strikt begränsad till den mindre summan av (1) den avgift som betalats av dig för åtkomst till webbsajten eller för det innehåll du har tillgång till på sajten eller (2) femtio euro (50.00€). Vissa stater tillåter inte begränsning eller undantag från ansvar för oförutsedda skador eller följdskador. Oavsett huruvida sådan begränsning eller annan begränsning av tillämpningsområdet för denna ansvarsbegränsning eller andra ansvarsbegränsningar som anges i detta avtal ska gälla dig, bekräftar du och accepterar att det är parternas uttryckliga avsikt i detta avtal att begräsningarna som anges i denna punkt eller någon annanstans i detta avtal skall tolkas vara inskränkande i den fulla utsträckning som lagstiftningen tillåter. 27. EN ALLMÄN FRISKRIVNING GÄLLER INTE ANSPRÅK SOM FORDRINGSÄGAREN INTE KÄNNER TILL ELLER MISSTÄNKER FÖRELIGGA VID DEN TIDPUNKT DÅ FRISKRIVNINGEN SKER, OCH SOM, OM FORDRINGSÄGAREN KÄNT TILL DEM, SKULLE HA HAFT EN AVGÖRANDE BETYDELSE FÖR FÖRLIKNING MED GÄLDENÄREN. 28. Samarbete med polismyndighet. Bolaget, webbsajtens dotterbolag och alla webbsajtens leverantörer förbehåller sig rätten att fullt ut samarbeta med brottsbekämpande myndigheter, domstol eller andra myndigheter som ålägger sajtens dotterbolag eller leverantörer att lämna ut identitet eller annan information avseende personer som använder eller har använt webbsajten eller erhållit något innehåll som är tillgängligt via eller i samband med webbsajten. Genom att godkänna detta avtal och använda webbsajten så avstår du från möjligheten att hålla bolaget, webbsajtens dotterbolag, leverantörer, samarbetspartners och operatörer skyldiga/ansvariga för anspråk som härrör från åtgärder som vidtagits av någon av de ovanstående under order från, eller till följd av, någon brottsbekämpande myndighets utredning. 29. Meddelanden till bolaget eller användarmeddelanden från webbsajten till behöriga användare kan komma att skickas elektroniskt eller genom publicering på webbsajten. Kommunikation från dig till bolaget kan ske genom elektroniska meddelanden eller konventionell post, om inte annat anges i avtalet. Alla frågor, klagomål och meddelanden till bolaget genom elektronisk post skall skickas till kundtjänst på: support.engangsligg.se. 30. Helhetsavtal. Detta avtal tillsammans med alla andra avtal som du kan ha ingått eller kommer att ingå i framtiden med bolaget, webbsajtens leverantörer och/eller sajtens dotterbolag angående innehåll som tillhandahålls på, i eller via webbsajten eller i samband med tjänster som tillhandahålls av bolaget, innehåller alla gällande regler och överenskommelser mellan dig och bolaget avseende din tillgång till, och användning av webbsajten, dess innehåll, och allt innehåll och tjänster tillgängliga i, på, genom eller i samband med webbsajten och dess funktioner och funktionalitet direkt och indirekt relaterad till sajten. Detta avtal ersätter alla föregående skriftliga och muntliga överenskommelser, inklusive de, om några, ingångna med tredje part eller annan person. Detta avtal kan när som helt ändras genom att bolaget lägger upp en ny version online på webbsajten engangsligg.se. 31. Tvistelösning och val tillämplig lagstiftning. Tillämplig lagstiftning: Du godkänner att detta avtal och alla tvister eller kontroverser av något slag som uppstår på grund av eller i relation till innehåll, tjänster, funktioner eller funktioner som är tillgängliga i, på, via eller i samband med eller på något annat sätt rör webbsajten, dess innehåll eller tjänster (som tillhandahållits av innehållsleverantörer eller dotterbolag) och/eller detta avtal skall avgöras enligt tillämplig lagstiftning i Cypern. 31.1 Tillämplig lagstiftning. Du godkänner härmed att, oavsett eventuella regler i något annat land (eller jurisdiktion) som skulle innebära att detta lands lagstiftning skulle bli tillämplig, så skall alla bestämmelser i detta avtal och alla frågor eller kontroverser (av något slag) som uppkommer eller är relaterade till detta avtal och parternas rättigheter och skyldigheter genom avtalet, uteslutande avgöras enligt materiell lagstiftning och sedvanerätt i CYPERN. 31.2 Skiljedom. Alla tvister eller kontroverser av något slag, inklusive, men inte begränsat till, prestationer, plikter, förpliktelser eller ansvarsskyldighet som härrör från eller relaterade till detta avtal som inte kan lösas informellt, skall avgöras genom bindande skiljeförfarande i CYPERN. Det slutgiltiga beslutet i ett sådant skiljedomsförfarande skall likställas med en dom av behörig domstol, förutsatt att domen inte strider mot villkoren och bestämmelserna häri. Skiljemannens (eller skiljemännens) jurisdiktion avseende rättsförhållanden skall begränsas endast av lagstiftningen i CYPERN. Oaktat det föregående skall alla tvister, som parterna inte kan lösa informellt, som avser vilka slags frågor och i vilken omfattning dessa kan läggas fram för skiljedom lösas genom en separat tvist för vilken bolaget på eget gottfinnande har rätt att välja en ny skiljeman. 31.3 Plats och jurisdiktion. Du och bolaget godkänner härmed att alla juridiska tvister, åtgärder av något slag som uppstår under eller relaterat till detta avtal skall lösas i CYPERN. Du och bolaget godkänner att i händelse av en tvist angående detta avtal, skall platsen för sådana tvister vara i CYPERN. Härmed accepterar du och lämnar över all jurisdiktion till domstolarna i CYPERN. 32. Medlemstvister. engangsligg.se efterfrågar eller kontrollerar inte den information som tillhandahålls av enskilda medlemmar och görs tillgängliga genom vårt system. Du kan uppleva att andra användares information är stötande, skadligt, felaktigt eller vilseledande. Om så är fallet vänligen begär en profilgranskning genom att använda länken på medlemmens profilsida eller på flera andra platser på webbsajten. Använd försiktighet, sunt förnuft och varsamhet när du använder vår webbsajt. Du är ensam ansvarig för dina interaktioner med andra medlemmar. Eftersom engangsligg.se är inte inblandad i medlemmars interaktioner, om du blir inblandad i någon slags tvist med en eller flera medlemmar eller de som har publicerat, tittat på eller använt information på engangsligg.se så har inte engangsligg.se, inklusive dess tjänstemän, direktörer, agenter, dotterbolag, moderbolag och anställda något ansvar för anspråk, krav och skador (faktiska och följd) av några slag (naturliga, kända, okända, förutsedda och oförutsedda, avslöjade och hemliga) som uppstår av eller på något sätt har samband med sådana tvister 33. Ogiltiga bestämmelser. Du och bolaget är överens om att om någon bestämmelse i detta avtal av någon anledning anses vara ogiltig eller icke verkställbar, skall en sådan bestämmelse ändras endast i den utsträckning som är nödvändig för att göra den giltig/verkställbar medan alla andra delar av detta avtal skall kvarstå i full kraft (d.v.s. om någon del av detta avtal är olaglig, ogiltig eller annars icke verkställbart, att den del kommer att anses vara avskild och att en sådan ändring inte kommer att påverka giltigheten och verkställbarheten av övriga bestämmelser). 34. Inga undantag. Du accepterar och godkänner att eventuellt misslyckande av bolaget eller någon av webbsajtens innehållsleverantörer eller dotterbolag eller någon av dessas tillförordnade eller efterföljande företrädare, att tillämpa någon av de särskilda bestämmelserna i detta avtal inte skall uppfattas som ett avstående från eller hinder mot att vid ett senare tillfälle, ytterligare eller genom annan verkställighet av en bestämmelse eller någon annan bestämmelse, eller innebär att man avstår från, är förhindrad eller har inskränkt rätt till någon rättighet enligt detta avtal. 35. Bekräftelse av avtalet. DU BEKRÄFTAR HÄRMED ATT DU LÄST HELA DETTA AVTAL. Genom att klicka på en länk som är avsedd att bekräfta att du accepterar detta avtal (genom att klicka på acceptera-knappen), genom att fortsätta att använda och surfa på webbsajten eller använda någon tjänst eller andra funktioner som är tillgängliga i, på, eller via sajten eller genom att hämta innehåll från någon av sajtens innehållsleverantörer, så godkänner du och bekräftar du att du har läst hela detta avtal och att du samtycker till alla dess regler, villkor, garantier och andra bestämmelser. Du godkänner vidare att din bekräftelse och ditt godkännande av hela detta avtal förnyas varje gång du använder dit kreditkort för att betala avgifter och varje gång du går in på/begär inträde till någon begränsad del av webbsajten. 36. Det föreligger ingen rätt till tillgång till något innehåll eller tillträde till delar som endast är till för vuxna utan acceptans av detta avtal i sin helhet. Du bekräftar och accepterar härmed att om du inte uttryckligen godkänner alla villkor i detta avtal, kommer du inte att få tillgång till bolaget eller bolagets ombuds datorer eller servrar för att hämta eller annars använda webbsajten och få tillgång de delar av webbsajten med benämningen ”Endast för vuxna/myndiga” och använda tjänster som erbjuds eller annars tillhandahålls av eller genom webbsajten eller att förvärva någon form av innehåll från bolaget, webbsajtens dotterbolag eller någon webbsajtens innehållsleverantörer. 37. Ömsesidigt utarbetat förhandlingsalternativ - punkternas rubriker. Vid tolkning av detta avtal ska du och bolaget anses ha ömsesidigt utarbetat detsamma och alla delar därav. Om du skulle vilja förhandla fram andra villkor eller på annat sätt ändra detta avtal innan du ger ditt samtycke och godkännande, vänligen kontakta bolaget på: . Du bekräftar och godkänner att detta inte är något standardavtal och för att ge bolaget möjlighet att ge dig tillgång till webbsajten så lovar du härmed att du inte kommer att göra några anspråk på eller vidta några åtgärder för att hävda att detta avtal är ett standardavtal eller orimligt på något sätt. Detta är ett juridiskt avtal. Som när det gäller alla juridiska avtal så rekommenderas du att skaffa lämplig juridisk rådgivning innan du ingår och godkänner detta avtal. Du bekräftar och godkänner att bolaget inte krävt att du ingått detta avtal utan att du haft tillräcklig tid och möjlighet att rådgöra med en advokat. Du vidkänner härmed att du antingen har konsulterat en advokat innan du godkände bestämmelserna i detta avtal eller att du uttryckligen och medvetet har valt att inte söka juridisk rådgivning innan ditt fullständiga godkännande av avtalet. Rubriker till punkter i detta avtal har införts endast av läsbarhetsskäl och skall inte anses utgöra en del härav inte heller påverka innebörden av avtalet.