engangsligg.se - ANVÄNDING AV ONLINE EMISSARIE

Viktig information läs!

ONLINE EMISSARIE: engangsligg.se ANVÄNDER SIG AV VIRTUELLA PROFILER SOM INTE AVSER RIKTIGA MEDLEMMAR.

engangsligg.se uppmuntrar dig att utnyttja denna tjänst för att förbättra kommunikation, underhållningsvärde och din totala upplevelse på vår webbsajt.

En ONLINE EMISSARIE kan vare en digital skådespelare, en avatar eller en virtuell skådespelare (en datorgenererad person eller karaktär). Emissarien kan vara anställd av engångsligg.se eller vara en tredje part anlitad för att förbättra din upplevelse. Exempelvis så kan emissarien elektroniskt komma att introducera nya eller existerande funktioner på engångsligg.se eller stävja opassande beteende.

Genom att godkänna dessa villkor bekräftar du att du förstår, accepterar och godkänner ONLINE EMISSARIE-funktionen. Du vidkänner också att du förstår att vissa av medlemmarna på hemsidan inte är riktiga medlemmar. ONLINE EMISSARIER är inte associerade med någon annan medlem av sajten utan erbjuds för att ge en bättre upplevelse, mer aktivitet och fullt deltagande i alla våra tjänster. DU KAN NÄR SOM HELST AVSLUTA DIN PRENUMERATION ELLER MEDDELA ATT DU INTE VILL HA DENNA TJÄNST GENOM ATT KONTAKTA OSS på kundservice.

Tjänsten ONLINE EMISSIARIE kan inkludera att det skickas information, bilder eller annan kommunikation till dig. Sådana meddelanden kan innehålla vilken slags information som helst som för tillfället tillåts på webbsajten.

Tjänsten ONLINE EMISSARIE har utformats för att förbättra och utveckla ditt konto, förbättra användning, tillhandahålla medlemmar och prenumeranter en upplevelse, möjliggöra intern nätverksanalys och kvalitetskontroll, för att underhålla och utbilda medlemmar och för att säkerställa att dessa villkor följs.

Tjänsten ONLINE EMISSARIE används också för att tillhandahålla analys, feedback, trender, mönster, sociala iakttagelser och information samt hjälper oss att övervaka att våra system upprätthåller rätt driftsstandard.

Genom att godkänna dessa villkor så vidkänner du och accepterar att information och bilder som sänds till dig genom en ONLINE EMISSARIE-profil inte kommer från en riktig person utan har skickats på grund av ovanstående skäl.

Vidare så förstår, vidkänner och går du med på att all interaktion och kommunikation med våra ONLINE EMISSARIES kan komma att övervakas för att säkerställa att dessa villkor följs. Vi förbehåller oss också rätten att använda ONLINE EMISSARIER inom ramen för vår webbsajts tjänster nu och i under all framtid.

Dessutom, genom att acceptera dessa villkor, bekräftar du att du förstår, vidkänner och godkänner att en ONLINE EMISSARIE kan komma att kontakta både gratismedlemmar och medlemmar med betalt medlemskap via kommunikation i text, antingen via sidans funktioner eller via e-post i syfte att öka aktivitet och övervaka att dessa villkor följs.

Våra ONLINE EMISSARIERS profiler är tillåtna, men inte skyldiga att, bevaka innehåll och material som läggs upp på webbsajten och användarkonton. Misstänkta användarkonton som på något sätt utgör en risk för våra medlemmar kommer utan tvekan att tas bort från hemsidan för att tillhandahålla en så bra och trygg miljö som möjligt.

Om du svarar på eller initierar kommunikation eller interaktion med våra ONLINE EMISSARIER så förstår, vidkänner och accepterar du att alla svar och utbyten mellan dig och en ONLINE EMISSARIE endast är i underhållningssyfte och inte kommer att resultera i något fysiskt möte mellan dig och EMISSARIEN utan endast äger rum i enlighet med dessa villkor och för att förbättra din upplevelse.

Tillika så uppfattar du och förstår att all kommunikation från en ONLINE EMISSARIE kan komma att skickas till flera användare på samma, eller nästan samma, gång. Vidare så förstår du att du inte är garanterad svar från våra ONLINE EMISSARIES eller några andra av våra medlemmar.

NÄR DU SKAPAR ETT ANVÄNDARKONTO PÅ WEBBSAJTEN SÅ VIDKÄNNER OCH ACCEPTERAR DU ATT ALLA MEDLEMMAR SOM BETALAR FÖR MEDLEMSKAP HAR MÖJLIGHET ATT STÄNGA AV OCH INTE ANVÄNDA TJÄNSTEN ONLINE EMISSARIER OM DE SÅ ÖNSKAR.

Engangsligg.se förstår att vissa medlemmar vill ha möjlighet att inte motta e-post eller meddelanden från en ONLINE EMISSARIE. Denna virtuella interaktion kan lätt stängas av genom en begäran per e-post till vår kundservice.

Vänligen notera att om en prenumerant stänger av tjänsten ONLINE EMISSIARIE så kan vårt supportteam inte fullständigt bevaka att alla medlemmar följer dessa villkor.